خدمت و مهرورزی در اندیشه تقوی(ع)
73 بازدید
محل نشر: ویژه نامة امام جواد (ع)» ش 65» بهار 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در قاموس زندگى، واژگانى وجود دارد که گستره آن، چشمگیر بوده و در مقابل دیدگان و دل‏هاى حقیقت جو، از قداست و لطافت فراوان برخوردار است. آیا به راستى مصادیق کلماتى چون: "خدمت" و "مهرورزى" را مى‏توان یک به یک شمارش کرد و سپس در فرصتى اندک به واگویه آن پرداخت، به ویژه اگر پیدایى و شکوفایى آن، ریشه در زندگى عرشیان داشته باشد؟!