سیره اقتصادی امام باقر (ع)
71 بازدید
محل نشر: ویژه نامة امام محّمد باقر (ع)» شماره 60» تابستان 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در امور معيشتي و اقتصادی، «منابع درآمد» و «مصارف آن» از مباحث اصلی می باشد؛ از این رو، زیبنده است این دو موضوع را در زندگی امام محمدباقرعلیه السلام مورد بررسی قرار دهیم.